nhà > Về chúng tôi >Văn hóa công ty

Văn hóa công ty


Triết lý công ty:Tìm kiếm sự thật từ sự thật, chỉ vẻ đẹp thực sự

Tinh thần doanh nghiệp:Đoàn kết, làm việc chăm chỉ, tìm kiếm sự thật, cống hiến

Mục đích doanh nghiệp:

Chăm sóc sức khỏe con người

Phát triển công nghệ y tế
Một sự nghiệp tuyệt vời tạo nên một cuộc sống thành công

Ý nghĩa thương hiệu:Baichuanguihai rất rộng và sâu sắcLịch sử công ty